dijous, 29 de març de 2012

dimarts, 13 de març de 2012

Mossèn Jesús Huguet i Serrano, l'Àliga de Solsona ha ballat per a tú ¡ ¡

El Bisbe de Solsona, el jovenet educat a Roma ha boicotejat tant com ha pogut l'enterrament de Mossèn Jesús Huguet, un capellà que ha defensat fins el darrer dia la seva catalanitat i els seus ideals socials.

Ni a la tomba l'han deixat en pau..... www.elsingulardigital.cat/cat/notices/2012/03/intenten_re...

www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/3202/mossen/hug...

www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/3207/aliga/sols...

www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/3198/enterramen...