dimarts, 25 de març de 2014

Boira baixa a primera hora del dia a La Nou de Berguedà, Alt Berguedà

inclús la deformació de l'objectiu m'agrada