dijous, 1 de desembre de 2011

inflorescència de Corylus avellana, Avellaner

hivern, temps de fred i de calma, temps per a la fotografia.... també