dimarts, 28 de juny de 2011

camara Nikon p7000 500€ llençats ; 500 euros perdidos

I have sent three times at the Nikon technical service since October 2010 and the camera continues to fail.

l'he portat tres vegades al servei tècnic de nikon des d'octubre de 2010 i la càmera segueix fallant. Redcoon que és on la vaig comprar encara se'n riuen de mi, mai m'han donat resposta a la meva queixa, això sí l'han vingut a buscar a casa per tornar-la igual tres vegades......

Moi J'ai envoyé trois fois cette camera au Nikon service technique depuis Octobre 2010 et l'appareil continue endommagé


La he llevado tres veces al servicio técnico de nikon desde octubre de 2010 y la cámara sigue fallando. Redcoon que es donde la compré todavía se ríen de mí, nunca me han dado respuesta a mi queja, eso sí la han venido a buscar a casa para volver igual tres veces ....